KealiiONālaniCompFee

KealiiONālaniCompFee

1,550.00

Category A, Solo Wahine Kahiko: Pua Hau O Maleka $50

 • Category A, Solo Wahine ‘Auana: Lei Moa‘ulahiwa $50

 • Category A, Solo Wahine Oli: Huhulu I Ka Hulu O Ka Manu $50

 • Category A, Solo Kāne Kahiko: He‘eia $50

 • Category A, Solo Kāne ‘Auana: Kaulana Ka Inoa O Hōkūle‘a $50

 • Category A, Solo Kāne Oli: Mahalo I Ka Nani O Ke Kuahiwi $50

 • Category A, Group Wahine Kahiko: E Ho‘i Ke Aloha I Ni‘ihau  $150

 • Category A, Group Wahine ‘Auana: A Luna Au A‘o Kō‘ele  $150

 • Category B, Solo Wahine Kahiko: Aia I Nu‘uanu Kō Lei Nani  $50

 • Category B, Solo Wahine ‘Auana: Aloha No Kona  $50

 • Category C, Solo Wahine Kahiko: I Wehi Rose No Ka Lani  $50

 • Category C, Solo Wahine ‘Auana: He Nani Kekaha  $50

 • Category C, Solo Wahine Oli: O Hawai‘i Nui, Hawai‘i Iki  $50

 • Category C, Group Wahine Kahiko: A Nāna‘i Ka‘ulahea  $150

 • Category C, Group Wahine ‘Auana: Hanohano Kekaha  $150

 • Category D, Solo Wahine ‘Auana: Lei Niolopua  $50

 • Category D, Solo Wahine Oli: He Inoa No Keali‘i O Nālani  $50

 • Category D, Group Wahine Kahiko: Ka Pūnohu‘ula Kō Lei Ali‘i  $150

 • Category D, Group Wahine ‘Auana: Kaunolū  $150

Add To Cart
 • Category A, Solo Wahine Kahiko: Pua Hau O Maleka $50
 • Category A, Solo Wahine ‘Auana: Lei Moa‘ulahiwa $50
 • Category A, Solo Wahine Oli: Huhulu I Ka Hulu O Ka Manu $50
 • Category A, Solo Kāne Kahiko: He‘eia $50
 • Category A, Solo Kāne ‘Auana: Kaulana Ka Inoa O Hōkūle‘a $50
 • Category A, Solo Kāne Oli: Mahalo I Ka Nani O Ke Kuahiwi $50
 • Category A, Group Wahine Kahiko: E Ho‘i Ke Aloha I Ni‘ihau  $150
 • Category A, Group Wahine ‘Auana: A Luna Au A‘o Kō‘ele  $150
 • Category B, Solo Wahine Kahiko: Aia I Nu‘uanu Kō Lei Nani  $50
 • Category B, Solo Wahine ‘Auana: Aloha No Kona  $50
 • Category C, Solo Wahine Kahiko: I Wehi Rose No Ka Lani  $50
 • Category C, Solo Wahine ‘Auana: He Nani Kekaha  $50
 • Category C, Solo Wahine Oli: O Hawai‘i Nui, Hawai‘i Iki  $50
 • Category C, Group Wahine Kahiko: A Nāna‘i Ka‘ulahea  $150
 • Category C, Group Wahine ‘Auana: Hanohano Kekaha  $150
 • Category D, Solo Wahine ‘Auana: Lei Niolopua  $50
 • Category D, Solo Wahine Oli: He Inoa No Keali‘i O Nālani  $50
 • Category D, Group Wahine Kahiko: Ka Pūnohu‘ula Kō Lei Ali‘i  $150
 • Category D, Group Wahine ‘Auana: Kaunolū  $150